Lůžková část

Urologická klinika FN Plzeň má k dispozici celkem 70 lůžek umístěných ve 3., 4. a 7. patře pavilónu č. 22. Na obou lůžkových jednotkách je k dispozici nadstandardní pokoj a dále jedno až pětilůžkové pokoje. Lůžkové oddělení "A" (3. patro) je vybaveno dětským pokojem s vlastním sociálním zařízením a hernou. Na tomto oddělení je možnost pobytu rodiče (či zákonného zástupce) s dítětem. Přednostně jsou hospitalizováni rodiče dětí do 6ti let. Pokud provoz a kapacita oddělení neumožňuje hospitalizaci doprovázející osoby, je pobyt zajištěn v ubytovně FN (u dětí do 6ti let bezplatně).

Vedoucím lékařem oddělení "A" je MUDr. Trávníček Ivan, Ph.D., oddělení "B" vede MUDr. Ürge Tomáš, Ph.D., oddělení "C" MUDr. Václav JANDA.

Návštěvní hodiny lůžkové části urologického oddělení:

všední dny : 15,00 - 17,00 hod.
So, ne, svátky : 14,00 - 16,00 hod.

Návštěvy se řídí Vnitřním řádem FN a Provozním řádem Urologické kliniky. Po předchozí domluvě s personálem kliniky jsou možné návštěvy mimo oficiální hodiny s ohledem na aktuální stav pacienta a nutnost plynulého poskytování zdravotní péče.

Návštěvy dětských pacientů se řídí Provozním rádem kliniky, jsou umožňovány kdykoliv s přihlédnutím na provozní situaci a nutnost plynulého poskytování zdravotní péče u dětských pacientů.