Vyšetřovací metody a operace

Moderní medicína se dnes neobejde bez doplňkových vyšetřeních a to především biochemických, mikrobiologických a rentgenových i dalších. Vyšetřovací metody i operační postupy urologických onemocnění jsou pro laika často složité, přesto má právo na jejich srozumitelné vysvětlení. Proto jsme si dovolili nastínit smysl a provedení některých urologických vyšetření a operačních výkonů užívaných v urologii. Není to úplný seznam prováděných na naší klinice, ale nejčastější typy. Veškerá níže uvedená vyšetření a operační výkony jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Vyšetřovací postupy při léčbě urologických onemocnění:

Doporučení a základní informace o některých urologických nemocech:

Operace:

výkony prováděné u dětí

výkony prováděné u dospělých

 

Více informací získáte na stránkách České urologické společnosti (ČUS): www.cus.cz