Laboratorní vyšetření moče a krve

V urologii, podobně jako v ostatních klinických oborech medicíny, jsou jedním z nejčastějších vyšetření pacientů odběry krve a moče na různé jejich složky. Krom běžných vyšetření jako vyšetření počtu červených a bílých krvinek, krevních destiček v urologii má největší přínos vyšetření funkcí ledvin dle hodnot močoviny, kreatininu a iontů v séru.

Pro urologii jsou mnohem specifičtější níže uvedená vyšetření:

  • PSA - tzv. prostatický specifický antigen, je látka diagnostikovaná z krevního séra, která pomáhá při zjišťování eventuelní přítomnosti nádorových buněk v prostatě u mužů ve věku asi od 50. let výše.  Na urologických ambulancích je jedním z nejčastějších laboratorních vyšetření při potížích s močením u mužů středního a vyššího věku.
  • náběr moče na vyšetření chemické a sedimentu - používá se jako rychlá laboratorní metoda, proveditelná v každé biochemické laboratoři. Jednodušší variantou, proveditelnou přímo u vašeho lékaře v ambulanci, je orientační vyšetření moče (známé jako vyšetření "na papírek").
  • náběr moče na bakteriologické vyšetření - moč se nabírá přímo vymočením se do sterilní zkumavky, nebo v menšině případů zavedením cévky do močového měchýře. Výsledkem je zjištění přítomnosti konkrétního typu baktérie, ale i citlivosti antibiotika na tuto baktérii. Správný náběr moče se provádí ráno, po omytí zevního ústí močové trubice (nejlépe tampónkem s desinfekcí). První proud moče směřuje mimo, poté do zkumavky a konec opět mimo zkumavku.