Urodynamické vyšetření

Urodynamické vyšetření slouží ke zhodnocení funkce dolních močových cest. Vlastní vyšetření se zahajuje provedením uroflowmetrie. Jde o močení do improvizovaného WC a následné vyhodnocení křivky zobrazující průběh močení počítačem.

Poté vyšetření pokračuje plnící a mikční cystometrií. Toto vyšetření spočívá v zavedení tenké cévky do močového měchýře a druhé cévky do konečníku. Přístroj měří tlakové parametry během plnění močového měchýře sterilní tekutinou.

Profilometrie spočívá ve vytahování speciální tenké cévky z moč. měchýře a měřením tlakových poměrů močové trubice.

Cílem je zhodnocení všech měřitelných funkcí močového měchýře a močové trubice během plnění měchýře tekutinou. Správně provedené vyšetření pomůže diagnostikovat pravou příčinu potíží a umožní včasné zahájení odpovídající léčby.