Vylučovací urografie

Jedná se o rentgenové vyšetření ledvin, močových cest a močového měchýře pomocí kontrastní látky. Ledviny nejsou dobře zobrazitelné na prostém RTG snímku a proto je nutné aplikovat kontrastní látku, která nám na RTG snímku zobrazí ledviny a celý vylučovací systém.

Možné komplikace při vyšetření po aplikaci kontrastní látky

Abychom předešli možné alergické reakci na kontrastní látku, je nutné, aby ošetřující lékař znal Vaši alergickou anamnézu. Důležité jsou dotazy: Měl jste již nějaké vyšetření s kontrastní látkou?, jste alergický na včelí jed, pyl, jód, prací prostředky, náplast, ovoce, léky ?, užíváte léky na srdce a jaké ?

Ženy v reprodukčním věku musí ošetřujícímu lékaři nahlásit těhotenství, nebo podezření na těhotenství. V tomto případě nelze vylučovací urografii provést a je nutno zvolit jiný způsob, např. sonografické vyšetření.

Příprava na vyšetření

Den před vyšetřením je nutné jíst stravu, která Vás nenadýmá, od půlnoci potom nejíst, nepít a nekouřit. Před vyšetřením je nutné se důkladně vyprázdnit, buď pomocí projímadel nebo klystýrem. Dvě hodiny před vyšetřením je nutné spolknout 2 tablety Dithiadenu.


Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí na RTG pracovišti. Těsně před vyšetřením se musíte vymočit  a  vyjmout zubní protézu, pokud ji máte. Odložte si do půl těla, laborant Vás uloží na vyšetřovací stůl a zhotoví Vám první RTG snímek. Poté je do žíly aplikována kontrastní látka a další snímky jsou zhotoveny v přesně daném časovém sledu. Po ukončení posledního ze snímků si počkáte na chodbě a v té době se snímky vyvolají. Se snímky se poté stavíte u Vašeho ošetřujícího lékaře.