Angiografie

Angiografie je RTG vyšetření tepenného nebo žilního řečiště pomocí kontrastní látky. Cévy nelze zobrazit na prostém snímku a proto k jejich zviditelnění je nutno použít kontrastní látku.

Přes svoji historickou hodnotu toto vyšetření v dnešní době ustupuje do pozadí díky modernějším, přesnějším a pacienta méně zatěžujícím vyšetřením za pomocí CT přístroje (tzv. CT-angio vyšetření).

Možné komplikace při vyšetření po aplikaci kontrastní látky

  •  Abychom předešli možné alergické reakci na kontrastní látku, je nutné, aby ošetřující lékař znal Vaši alergickou anamnézu. Důležité jsou dotazy: Měl jste již nějaké vyšetření s kontrastní látkou?, jste alergický na včelí jed, pyl, jód, prací prostředky, náplast, ovoce, léky ?, užíváte léky na srdce a jaké?
  • Ženy v reprodukčním věku musí ošetřujícímu lékaři nahlásit těhotenství, nebo podezření na těhotenství. V tomto případě nelze vylučovací urografii provést a je nutno zvolit jiný způsob, např. sonografické vyšetření.

Vyšetření je prováděno za hospitalizace pacienta ve zdravotníckém zařízení a o přípravě budete informováni odesíálajícím lékařem.

Průběh angio- vyšetření

Na RTG pracovišti si odložíte veškeré oblečení a pak jste uložen na vyšetřovací stůl a přikryt sterilními rouškami. Po dezinfekci místa vpichu (obvykle třísla) je provedeno místní znecitlivění. Poté je proveden nápich cévy v třísle a zavedena katétrizační cévka do cévy za RTG kontroly. Následuje nástřik kontrastní látkou a vyhotovení RTG snímků. Po skončení vyšetření je místo vpichu v třísle ošetřeno kompresí a zafixováno. Poté je nutné většinou alespoň 24 hodin klidu na lůžku, bez posazování se a pokrčování končetin.