Záněty močových cest

Záněty močových cest se vyskytují ve všech věkových kategoriích, častěji u žen než u mužů. Asi 35% žen prodělá během svého života alespoň jednou infekci močových cest (dále také IMC). U mužů je častější v raném dětství a potom kolem 55 roku a výše.
 

Vyšetření

  • fyzikální vyšetření břicha
  • bakteriologické vyšetření moče  a rychlé vyšetření moče "na papírek", eventuelně stěry z močové trubice.
  • doplnění ultrazvukového vyšetření močových cest.
  • v některých případech další vyšetření, která jsou popsána v kapitole o vyšetřovacích metodách.
 
Infekce močových cest pro přehlednost jsou níže rozděleny dle postiženého orgánu:
  • zánět ledviny a ledvinné pánvičky.
  • zánět močového měchýře.
  • zánět močové trubice.
  • zánět prostaty.
  • zánět varlat a nadvarlat.

Zánět ledviny a ledvinné pánvičky

Akutní zánět ledvin je většinou provázen bolestmi na jedné straně beder, vysokými teplotami a celkovým schvácením a nevolností. Vyhledání urologa je nutností k zahájení intenzivní antibiotické léčby.
 
U mírnějších forem stačí ambulantní léčba tabletovými formami antibiotik asi 2 týdny, přidáváme léky proti bolesti a teplotám. Dostatek tekutin. Pracovní neschopnost. V těžších případech je nutná hospitalizace pacienta v nemocnici a léčba nitrožilními formami výše uvedených léků.
 
Neléčený zánět ledvin může vést k poškození orgánu a ohrožení života pacienta!
 

Zánět močového měchýře

Akutní zánět močového měchýře přivede postiženého do naší ambulance s obtížemi častějšího močení, nucení na močení při výsledné malé porci moče, pálení při močení a bolesti v podbřišku a za sponou stydkou. Většinou se obejde bez zvýšené teploty.
 
Léčení spočívá v několikadenní aplikaci antibiotik, léků proti bolestem a nucení na močení. Dostatečný přísun tekutin.
 
Neléčený zánět přechází do chronické formy, jejíž léčení bývá často dlouhodobé a ne vždy korunováno očekávaným efektem. Riziko přestupu onemocnění na ledviny!
 

Zánět močové trubice

Záněty močové trubice probíhají různě u žen a mužů. Ženy vzhledem k anatomickým poměrům dané oblasti mají zánět močové trubice nezřídka spojený s probíhajícími záněty gynekologickými, proto je nutné vzít v potaz i anamnézu gynekologických výtoků. Potíže s pálením při močení, pacientky "cítí" močovou trubici, nucení močení je možné.
 
Muži mají podobné příznaky, pozorují výtok z močové trubice, zarudnutí zevního ústí trubice, bez nucení na močení. Teploty nebývají přítomny.
 
Léčba spočívá po vyloučení kapavky v asi 10 -14 dní trvající antibiotické léčbě dle výsledku kultivace z moče a stěrů z močové trubice.
 

Zánět prostaty

Akutní zánět prostaty, pohlavního orgánu, kde se spojují močové a pohlavní cesty, je častější ve střední věkové skupině našich pacientů. Projevuje se často rychlým vzestupem potíží jako pálení při močení, nucení na močení, bolest za sponou a na hrázi, teploty nezřídka i přes 38 °C. Většinou pacient přichází k urologickému vyšetření poměrně brzo, neboť potíže mu činí velkých obtíží.
 
Chronická forma je často letitá, s přechodnými, několik dní i týdnů trvajícími mírnějšími obtížemi, které se snadno po prochlazení vrací. Typické jsou profese, kde pacient nemůže vyloučit prochlazení - řidiči rozvážkových služeb, automechanici, pracovníci v chladírenském průmyslu apod.
 
Léčba: akutního zánětu prostaty trvá asi 4 týdny, kombinace antibiotik, léků proti bolesti a zánětu, dostatek tekutin, teplo a pracovní neschopnost jsou většinou typické.
 
Chronický zánět se léčí podobně, ale obtížně, často řadu měsíců s rizikem opakování potíží.
 

Zánět varlat a nadvarlat

Zánět většinou začíná bolesti na jedné straně šourku, otokem a zarudnutím, pacient si všimne zvětšení varlete a nadvarlete na postižené straně. Možné i teploty kolem 38 °C. Někdy předchází pálení a řezání při močení.
 
Léčba je podobná jako při zánětech močové trubice - asi 2 týdny trvající antibiotické léčba, léky proti bolesti a teplotám, poloklid, podkládání a chlad na šourek.