Operace fimózy - "obřízka"

Výkon bude proveden v anestézii (tj. – nebudete cítit žádnou bolest) a to buď celkové (budete spát), nebo svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat). Podle místního nálezu bude provedena buď plastická úprava předkožky s jejím částečným zachováním či její úplné odstranění (tzv. cirkumcize čili obřízka).
 
 

Při plastické úpravě se odstraní zúžená část předkožky tak, aby zbývající část kryla částečně žalud a současně aby bylo možné zbylou předkožku zcela volně přetáhnout. Pokud bude krátká uzdička, bude provedena též její plastická úprava, vedoucí k jejímu prodloužení.

Při obřízce se odstraňuje předkožka celá, takže celý žalud je pak obnažen.
 
Výkon není příliš časově náročný. V pooperačním období se rána obkladuje. Stehy jsou šity rychle vstřebatelným materiálem a není třeba je odstraňovat, vypadnou sami.