Operace hydrokély (vodní kýly)

Operace hydrokély v dětském věku

Hydrokéla je nahromadění tekutiny kolem varlete v jeho obalech. U dětí vzniká hydrokéla neuzavřením kanálku, který spojuje dutinu břišní a šourek. Výkon bude proveden v anestezii (tj. – nebudete cítit žádnou bolest) a to buď celkové (budete spát), nebo svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat).
 
 
U dětí je při operaci veden řez v třísle na postižené straně, kdy je proniknuto k semennému provazci a zde je přerušen neuzavřený kanálek spojující dutinu břišní a šourek.
 

Operace v dospělém věku

V dospělosti vzniká hydrokéla většinou v souvislosti s poškozením cévního zásobení, často po zánětu či úrazu varlete. Řez je veden v šourku na postižené straně, kdy je vypuštěna tekutina a varle a jeho obaly jsou revidovány a chirurgicky upraveny tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavedení drénu, který je ponechán krátkodobě v pooperačním období.