Plastika ledvinné pánvičky - pyeloplastika

Tento operační výkon je prováděn při rozšíření ledvinné pánvičky (která bývá často navíc infikována) spojeném s městnáním moče. Toto rozšíření ledvinné pánvičky může být nejčastěji dáno zúžením močovodu v místě jeho napojení na ledvinnou pánvičku či útlakem močovodu cévním svazkem nebo vazivovým pruhem. Plastika pánvičky je operační výkon, jehož cílem je odstranění vyvolávající příčiny, tedy odstranění překážky v odtoku moče z ledvinné pánvičky do močovodu. Výkon je prováděn v celkové anestézii (spíte a necítíte žádnou bolest) v poloze na boku. Řez kůží a podkožím je veden na boku, poté zmenšujeme ledvinnou pánvičku a močovod nově napojujeme na nejnižší místo na pánvičce. Po operaci Vám bude zaveden nefrostomický drén do pánvičky (dočasně odvádí moč z pánvičky za účelem lepšího zhojení) a intubační cévka do močovodu (napomáhá modelaci nově vytvořeného napojení močovodu na pánvičku). Tyto drény spolu s drénem uloženým k ledvině jsou po operaci vyvedeny přes kůži z těla ven. V pooperačním období Vám budou postupně odstraňovány.

Schéma operace: