Fixace varlete (orchiopexe)

Základním operačním výkonem u nesestouplého varlete je orchiopexe.
 
Při tomto výkonu bude u Vašeho dítěte z kožního řezu v třísle otevřen tříselný kanál, varle bude uvolněno s provazcem a poté fixováno do podkoží šourku. Při nálezu drobného varlete velikosti několika milimetrů je takovéto varle odstraněno. Odstraněno bývá i normálně vyhlížející vysoko uložené varle v předpubertálním věku, neboť v tomto věku již neobsahuje zárodečné buňky a je nejvíce náchylné k nádorovému postižení. Léčení nesestouplého varlete je nutné pro zajištění podmínek pro správnou tvorbu spermií. Narušený vývoj nesestouplého varlete je také příčinou podstatně častějšího výskytu zhoubných nádorů varlete. Přítomnost obou varlat v šourku je důležitá i z hlediska psychického vývoje jedince.