Odstranění varlete z třísla

Byl jste přijat k plánovanému operačnímu výkonu, při kterém Vám bude odstraněno postižené varle, nadvarle a část semenného provazce z tříselního kanálu pro nádor. Jedná se o onemocnění, které je v dnešní době dobře léčitelné a v řadě případů zcela vyléčitelné. Hlavním předpokladem úspěšné léčby je včasně provedený zmiňovaný radikální chirurgický operační výkon. Tuto tzv. radikální inguinální (tříselnou) orchiectomii provádíme z tříselního kanálu proto, abychom spolehlivě odstranili celé varle i s částí provazce kam může nádorový proces také pronikat.
 
Nemocnému provádíme tento výkon na operačním sále v celkové nebo spinální anestézii. Operatér provede krátký kožní řez nad tříselním kanálem. Postupně pronikne podkožím a dalšími vrstvami do tříselního kanálu, kde uvolní semenný provazec, který vzápětí uzavře pomocí svorky co nejvýše. Následuje uvolnění varlete i s obaly v šourku a jejich vyluxování do operační rány. Poté, kdy se operatér ujistí o patologickém nálezu na varleti, provede odstranění varlete. Odstraněný orgán je odeslán k pečlivému a podrobnému histologickému vyšetření, aby na základě určení typu nádoru mohl být co nejdříve stanoven další léčebný plán.
 

Schéma operace