Ureteroskopie (URS)

Váš lékař Vám doporučil endoskopické vyšetření močovodu tzv. ureterorenoskopii – URS. Výkon bude u Vás prováděn v anestezii (tj. nebudete cítí žádnou bolest) a to buď celkové (budete spát) nebo svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat).
 
Speciální přístroj s optikou (ohebný nebo neohebný) je za kontroly zraku lékařem zaveden přes močovou trubici do močového měchýře a následně do močovodu a směrem nahoru až do ledvinné pánvičky. Zavádění přístroje může být kontrolováno za pomoci rentgenu a někdy lékař během postupu aplikuje kontrastní látku k ozřejmění průběhu močovodu. Je-li průběh močovodu nepravidelný je použit slabý vodič sloužící k vyrovnání průběhu ureteru. Tímto způsobem je možno ve většině případů prohlédnout celý močovod a ledvinnou pánvičku.
 
Ureterorenoskopie je nejčastěji používána k odstranění kamene. Kamen je buď přímo odstraněn kleštičkami nebo speciální drátkovou kličkou. V případě, že je kamen velký, je ponejprv rozdrcen speciální sondou a vzniklé fragmenty Vám budou poté odstraněny klíšťkami.
 
Z důvodu pooperačního otoku stěny močovodu hlavně v oblasti jeho vyústění do močového měchýře, je po výkonu ponechána v močovodu slabá cévka, sloužící k bezproblémovému odtoku moči. Tato cévka je buď vyvedena zevním genitálem před tělo a je několik dní po výkonu bezbolestně odstraněna prostým vytažením. Někdy je zavedena vnitřní cévka močovodu (vnitřní stent), mající na koncích tvar smyčky a tuto je nutno s odstupem asi 2 týdnů odstranit cystoskopicky, většinou ambulantně.
 
Je potřeba počítat s rozšířením rozsahu léčby?
 
Při endoskopickém výkonu je možné buď tlakem proplachové tekutiny nebo vlastním přístrojem navrácení kamene zpět do ledviny. V tomto případě bude léčba pokračovat extrakorporální litotrypsí (drcení kamene rázovou vlnou, generovanou mimo Vaše tělo).
 
Nepodaří-li se endoskopicky odstranit překážka v močových cestách je nutno zabezpečit odvod moči z ledviny pomocí nefrostomie (dren zavedený přes kůži do ledvinné pánvičky). Pokud by nebyl tento výkon proveden, hrozí pacientovi urosepse. Velice zřídka při nezdaru výše uvedených metod je potřeba přistoupit k otevřenému chirurgickému výkonu (revizi močovodu a ledviny).