Informace pro zdravotníky

Nabídku aktuálních pracovních míst na urologické klinice FN Plzeň naleznete na oficiálních stránkách Fakultní nemocnice Plzeň.

 

Lékaři – urologové mohou na naší klinice absolvovat v rámci přípravy k atestaci klinickou stáž (bližší informace podáme na sekretariátu kliniky) a také jsou vítáni na klinických seminářích, které pořádáme pravidelně každý poslední pátek v měsíci od 13,00 hodin v seminární místnosti 4. patra budovy pavilonu č. 22 (oddělení B). Přihlášky ke stážím a na semináře je možné podat na sekretariátu urologické kliniky na čísle 377 402 745.

Nabídka stáží a školících míst:

Nabídka stáží a školících míst na Urologické klinice
(aktuální nabídku naleznete na http://www.fnplzen.cz/vzdelavaci_akce.asp)