Výuka na Lékařské fakultě UK v Plzni

Na urologické klinice probíhá výuka urologie ve studiu bakalářském, magisterském (v oboru všeobecného lékařství i stomatologie) a doktorandském (forma prezenční či kombinovaná).

Přednosta:  
prof. MUDr. Milan HORA, Ph.D. MBA horam@fnplzen.cz
Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost:  
as. MUDr. Olga DOLEJŠOVÁ, Ph.D., FEBU dolejsovao@fnplzen.cz
Odborní asistenti:  

as. MUDr. Tomáš PITRA, Ph.D.

as. MUDr. Hana SEDLÁČKOVÁ, Ph.D.

as. MUDr. Jiří KOLÁŘ, Ph.D.

pitrat@fnplzen.cz

sedlackovah@fnplzen.cz

kolarj@fnplzen.cz

as. MUDr. Ivan TRÁVNÍČEK, Ph.D.

travniceki@fnplzen.cz

as. MUDr. Tomáš ÜRGE, Ph.D.

urget@fnplzen.cz

Sekretariát:  
ŽÁKOVÁ Andrea zakovaa@fnplzen.cz

 

Informace pro studenty 4. ročníku

Nejdůležitější informace naleznete v sylabu

V případě dotazů se obracejte na sekretariát kliniky.

Doporučené učební texty

  • Skripta: 

    Hora M., Dolejšová O., Trávníček I., Ürge T., Pitra T., Sedláčková H. Urologie pro studenty všeobecného lékařství, Karolinum 2020, 132 s., ISBN 978-80-246-4544-5, ISBN 978-80-246-4588-9 (najdete mefanet.lfp.cuni.cz)

  • Přednášky (najdete na mefanet.lfp.cuni.cz)