Výuka na Lékařské fakultě UK v Plzni

Na urologické klinice probíhá výuka urologie ve studiu bakalářském, magisterském (v oboru všeobecného lékařství i stomatologie) a doktorandském (forma prezenční či kombinovaná).

Přednosta:  
prof. MUDr. Milan HORA, Ph.D. MBA horam@fnplzen.cz
Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost:  
as. MUDr. Olga DOLEJŠOVÁ, Ph.D., FEBU dolejsovao@fnplzen.cz
Odborní asistenti:  

as. MUDr. Tomáš PITRA, Ph.D.

as. MUDr. Hana SEDLÁČKOVÁ

pitrat@fnplzen.cz

sedlackovah@fnplzen.cz

as. MUDr. Ivan TRÁVNÍČEK, Ph. D.

travniceki@fnplzen.cz
as. MUDr. Tomáš ÜRGE, Ph.D.

urget@fnplzen.cz

Sekretariát:  
Ing. Bc. Lucie MIČOLOVÁ micoloval@fnplzen.cz

 

Informace pro studenty 4. ročníku

Nejdůležitější informace naleznete v sylabu

V případě dotazů se obracejte na sekretariát kliniky.

Doporučené učební texty

  • Skripta: Hora M. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. Praha: Karolinum, 2004. 116 s. ISBN80-246-0857-X. (najdete mefanet.lfp.cuni.cz)
  • Přednášky (najdete na mefanet.lfp.cuni.cz)