Endoskopické vyšetření močového měchýře s eventuelním odběrem biopsie na histologické vyšetření (uretrocystoskopie, UCSK)

Bylo Vám navrženo endoskopické vyšetření močové trubice a močového měchýře (UCSK) s event. odběrem biopsie na histologické vyšetření. Toto vyšetření se provádí, je-li potřeba prohlédnout si z diagnostických důvodů dolní cesty močové. Důvodů k tomuto vyšetření je celá řada. Důvod vyšetření právě u Vás, znáte od ošetřujícího lékaře. Vyšetření se provádí jako běžný ambulantní výkon v gynekologické poloze na zádech trvající do 15 minut. Samozřejmě ho lze provést v celkové či svodné anestézii v rámci hospitalizace. Přístroje, kterými se toto vyšetření provádí jsou cystoskopy. Rozeznáváme 2 základní typy:
  • Flexibilní cystoskop - ohebný, menšího průměru, příjemnější pro pacienta, ale s menším pracovním kanálem a tudíž omezeným možnostmi manipulace v močovém měchýři.
  • Rigidní cystoskop - tuhý, trubicovitý nástroj, méně komfortní pro pacienta, lepší kvalita obrazu a širší pracovní kanál.

Vlastní výkon

Po dezinfekci genitálu a sterilním zarouškování se aplikuje "stříkačkou" speciální látka do močové trubice, která má za úkol lokální znecitlivění a lubrifikaci (kluzkost) močové trubice při zavádění cystoskopu do močového měchýře. Po zavedení přístroje se močový měchýř plní destilovanou vodou, aby se dobře rozvinul a mohl být lépe prohlédnut. V této fázi můžete mít pocit na močení. V případě nálezu podezřelého ložiska na sliznici měchýře zavádí operatér do cystoskopu bioptické kleště, kterými Vám odebere malý vzorek sliznice močového měchýře k histologickému vyšetření. Po výkonu je vypuštěna náplň močového měchýře cystoskopem a pacient odchází bez většího omezení.
 

Schéma cystoskopie