Punkce ledvinné pánvičky (nefrostomie)

Na základě provedených vyšetření bylo u Vás prokázáno městnání v dutém systému ledviny, což znamená hromadění moči v ledvinné pánvičce na podkladě úplné či částečné překážky v oblasti vývodných cest močových. Tento stav vzniká nejčastěji v případě zaklínění konkrementu v močovodu či při útlaku močovodu zvenčí. Nefrostomie je jeden ze způsobů řešení subrenální obstrukce. Patří mezi akutní výkony derivace moči dle stanovených lékařských indikací, používá se však i jako dlouhodobé řešení derivace moči. Vlastní výkon vám bude proveden v místním znecitlivěn či celkové anestézii. Před výkonem je nutné zkontrolovat, event. upravit hemokoagulační parametry (srážlivost krve).

Operace: V poloze na břiše se pod ultrazvukovou či rentgenovou kontrolou napíchne tenkou jehlou dutý systém ledviny (obr.1), přes jehlu se do pánvičky zavede vodič, po něm nefrostomický katétr (obr.2) a na závěr se punkční jehla odstraní (obr.3). Nefrostomický katetr je fixován v ledvině pomocí stočeného zakončení ve tvaru smyčky a přišitím ke kůži. Moč je následně jímána do sběrného močového sáčku.

Schéma operace