Odstranění prostaty pro nádor (radikální prostatektomie)

Na základě provedených vyšetření byl u Vás prokázán zhoubný nádor prostaty ohraničený na prostatu. Nádory prostaty jsou relativně pomalu rostoucí nádory. Proto se ze stádia ohraničení na prostatu do stádia rozesetí nádoru do těla (tzv. generalizace) dostává až za zhruba 10 let. Při generalizaci je však již nádor nevyléčitelný. Obětí pacienta za možnost prodloužení života v budoucnu je podstoupení operace v době, kdy ještě nemá obtíže a operace pro něj může přinést různé následky. Alternativou k radikální operační léčbě je ozáření, které má však podobné nežádoucí účinky, ale horší léčebné výsledky, nicméně je alternativní metodou léčby.
 
Operace se provádí v celkové anestézii (narkóze). Je veden řez od pupku až ke kosti stydké. Jsou odebrány vzorky uzlin kolem pánevních cév. Uzliny jsou odesílány na peroperační histologické vyšetření. Obsahují-li nádorové buňky, poté radikální prostatektomie ztrácí smysl, výkon se ukončuje a s pacientem je později dohodnut jiný typ léčby. Vlastní radikální prostatektomie poté spočívá v odstranění celé prostaty včetně jejího pouzdra a semenných váčků. Hrdlo močového měchýře se poté našívá přímo na močovou trubici. Vzhledem k možnosti poranění konečníku Vám bude předoperačně vyprázdněno střevo speciálním roztokem. Po operaci asi dva dny budete dostávat infúzní léčbu ("kapačky") a postupně budete přecházet na normální stravu. Cévka se Vám odstraní 2 až 3 týdny po operaci.
 

Schéma operace

1a – stav před operací, 1b – stav po operaci – odstraněna prostata včetně pouzdra,

semenné váčky, část chámovodů a část hrdla močového měchýře.