Odstranění močového měchýře (radikální cystektomie, RACE)

Na základě provedených vyšetření byl u Vás prokázán zhoubný nádor močového měchýře. Alternativou k radikální operační léčbě je ozáření, které má však nižší pravděpodobnost vyléčení a v budoucnu by mohlo vést k řadě problémů. Operace se provádí v celkové anestézii (narkóze). Je veden řez od kosti stydké nad pupek. Jsou odebrány uzliny kolem pánevních cév. Poté je odstraněn celý močový měchýř. U muže se odstraňuje též prostata a semenné váčky. Obr. 3a. U ženy se odstraňuje děloha, vejcovody a vaječníky. Obr. 3b. Po odstranění močového měchýře je nutno odvést moč. Na naší klinice používáme 3 typy močové derivace (odvodu moče):
  • Vlhká stomie (ureteroileostomie) – 20 cm tenkého střeva je na živené stopce vyloučeno z oběhu střevního obsahu. Na jeden konec střeva se našijí oba močovody a druhý konec střeva se vyšije na břišní stěnu, takže z vývodu trvale odkapává moč a je ji nutno chytat do speciálních nalepovacích jímačů. Obr. 4a.
  • Zavedení močovodů do tlustého střeva (ureterosigmoideostomie), takže pacientovi odchází moč společně se stolicí. Je umožněno pacientovi plné udržení moče. Obr. 4b.
  • Vytvoření "nového" močového měchýře z tenkého střeva (ortotopická ileální neovezika). Z oběhu se vyloučí asi 60 cm tenkého střeva, do něj se všijí močovody, střevo se podélně rozstřihne a složí do tvaru koule. Pacient močí močovou trubicí za pomocí břišního lisu. Obr. 4d.
 
Po operaci budete ležet několik dní na jednotce intenzivní péče. Nebudete přijímat potravu ústy, ale budete živen(a) nitrožilně. Budete mít vyvedenu řadu cévek (sonda do žaludku, nitrožilní přístup, hadičky do ledvin, novotvořeného měchýře, drény odvádějící sekret z rány). Postupné posazování se realizuje asi 2 dny po operaci, chůze asi 5. den po operaci. Všechny hadičky se odstraňují za 2-3 týdny, poté teprve budete moci odejít domů.
 

Schéma operace a derivace moči